Članarina TZ 2022

Visina turističke članarine za 2022. godinu, način plaćanja i obračuna članarine te dostava podataka o osnovici za obračuna članarine Poreznoj upravi (za fizičke osobe)

 Od 1. siječnja  2020. na snazi je novi model obračuna turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. 

Obračun turističke članarine za 2022. se obavlja na temelju maksimalnog broja kreveta ili smještajnih jedinica u 2021. godini. Maksimalni broj kreveta ili smještajnih jedinica se određuje na način da se analizira svaki dan tijekom cijele 2021. te se za obračun uzima onaj dan kada je iznajmljivač imao najveći broj aktivnih kreveta ili smještajnih jedinica. Iznajmljivači koji su ishodili rješenja u 2022.godinu obračun članarine vrši se na temelju broja glavnih i pomoćnih kreveta iz izdanog rješenja.
 
Napominjemo kako je Porezna uprava, koja u skladu sa Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama izvršava poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba, izvršila predmetni obračun te podatke dostavila Hrvatskoj turističkoj zajednici kako bi se isti implementirali unutar sustava eVisitor. U sustavu su vidljiva zaduženja na početnoj stranici eVisitora (pogledati pod "Obavijesti TZ") za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, sve u skladu s odredbama novog Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19), Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20)  i Dopunama navedenog pravilnika (NN 88/20).
 
Podaci za plaćanje članarine za 2022:
Turistička zajednica općine - Šolta 
IBAN: HR5710010051744727153 
Model: HR67 
Poziv na broj: OIB iznajmljivača
Ukupan iznos: broj glavnih ležajeva x 45 kn
                        broj pomoćnih ležajeva x 22,50 kn
 
Dostava podataka o osnovici za obračun članarine Preznoj upravi: 
Fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost dostavljaju nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu pravne osobe odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu fizičke osobe zbirni podatak o osnovici za obračun članarine na obrascu TZ2(ispod) do 15. siječnja.
 
Linkovi za zakone i pravilnike: