GDPR uredba

Uredba Europskog parlamenta o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka ili GDPR

Posljednjih smo dana primili nekoliko upita od strane naših iznajmljivača vezanih uz GDPR ili  "Uredbu Europskog parlamenta o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka" koja se primjenjuje od 25.svibnja u svim zemljama članicama EU.

Kako Vas ne bi zbunjivali novinski članci na ovu temu i kako biste znali kako se postaviti u odnosu na ove propise (a vezano uz prijavu gostiju) u nastavku donosimo mišljenje Hrvatske turističke zajednice: 

"Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati samo ako postoji zakonita svrha i valjan pravni temelj, odnosno isključivo uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, u svrhu izvršavanja zakonskih obveza. Slijedom toga mišljenja smo da iznajmljivač ima pravo od gosta zatražiti identifikacijsku ispravu kako bi dobio osobne podatke koji se moraju prikupljati u posebne, izričite i zakonite svrhe, točnije radi ispunjavanja obveza koje proizlaze iz zakonskih akata.
Također, mišljenja smo da za unošenje podataka u sustav eVisitor nije potrebna privola ispitanika budući da se podaci prikupljaju u zakonite svrhe, s čime je potrebno upoznati ispitanika te mu objasniti da bez tih podataka iznajmljivači ne bi mogli ispuniti svoje obveze propisane zakonom, odnosno da ne mogu prijaviti gosta te mu time ne mogu pružiti uslugu smještaja. Takvi podaci smiju se koristiti isključivo u svrhu u koju su prikupljeni."

Da pojasnimo: pravna i fizička osoba koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu ili uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma i osoba u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu obvezne su u roku od 24 sata prijaviti dolazak gostiju turističkoj zajednici općine ili grada te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak. Sukladno tome se podaci u prijavi i odjavi turista upisuju na temelju podataka iz osobne iskaznice, odnosno putne ili neke druge isprave o identitetu. Dakle, upis u eVisitor je Vaša zakonska obveza te od gostiju imate pravo trežiti samo one podatke koje ste obvezni upisati u program. To pak znači da podatke svojih gostiju ne smijete prepisivati na nikakve papire ili u bilježnice, da ih ne skenirate, fotokopirate ili fotografirate bez pristanka vlasnika isprava te da takve podatke ne razmjenjujete međusobno putem maila ili poruka (isto znači da ih ne smijete ni nama slati mailom kako bismo ih prijavili).

Isto tako GDPR Vam ograničava i dosadašnje marketinške prakse slanja newslettera, obavijesti ili ponuda vašim gostima mailom ili porukama osim ako za to niste njihovu izričitu privolu. Privola mora biti napisana razumljivim jezikom, a u njoj moraju biti navedeni podaci čije prikupljanje se dopušta, koliko dugo ti podaci smiju biti pohranjeni te za kakve obrade smiju biti korišteni. Međutim, ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući privolu, a također ima pravo zahtijevati brisanje podataka.

S obzirom na to da je zakonodavac propisao da je prijava gostiju direktno u eVisitor obveza iznajmljivača vjerujemo da nema potrebe da se GDPR uredba krši zlouporabom osobnih dokumenata naših gostiju. Ipak, nikad nije na odmet skrenuti pažnju.