Kutak za iznajmljivače

U mnoštvu obaveza koje privatni iznajmljivači imaju nije se uvijek lako snaći pa smo, poučeni dosadašnjim iskustvom, odlučili sastaviti Upute za iznajmljivače kako bi na jednom mjestu imali odgovore na sva, ili barem većinu, Vaših pitanja.

Uredba Europskog parlamenta o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka ili GDPR