Novosti u zakonu o turističkoj pristojbi i članarini

Poštovani iznajmljivači, U nastavku Vam donosimo objašnjenja vezana za nove Zakone o turističkoj pristojbi i Zakone o turističkoj članarini.

NOVOSTI U ZAKONU O TURISTIČKOJ PRISTOJBI

Splitsko- dalmatinska županija je uz mišljenje Turističke zajednice Općine Šolta donijela odluku o visini paušalne turističke pristojbe u iznosu od 350,00 HRK što je najniži iznos turističke pristojbe utvrđen Pravilnikom koju propisuje ministar  turizma.

Sukladno novom Zakonu više ne postoje turistički razredi i zone, tako da će sva naselja na otoku plaćati isti iznos turističke pristojbe.

Način obračuna paušalnog iznosa turističke pristojbe ostao je isti osim što se sada u obračunu uvrštavaju i pomoćni kreveti ako su navedeni u IZRECI rješenja.

Obveznicima turističke pristojbe kojima su pomoćni kreveti navedeni u OBRAZLOŽENJU rješenja neće se obračunati, uz uvjet da postojeće pomoćne krevete ne mogu oglašavati ni iznajmljivati turistima!

Iznajmljivači kojima su pomoćni kreveti upisani u obrazloženju rješenja, a koji žele oglašavati i iznajmljivati turistima, moraju zatražiti od Upravnog odjel za turizam i pomorstvo (bivši Ured državne uprave), Vukovarska 1, tel.: 021/300-110, izdavanje izmijenjenog  rješenja gdje će pomoćni kreveti biti navedeni u izreci rješenja.

Na Vaš zahtjev Turistička zajednica Općine Šolta Vam može poslati potrebne dokumente u slučaju izmjene rješenja.  Rješenja koja su izdana prije 1. rujna 2007. ne mogu ići na skraćeni postupak.

Nakon 15.veljače 2020. eVisitor će automatski izbrisati sve pomoćne krevete. TZO Šolta je eVisitoru poslala popis iznajmljivača koji imaju pomoćne krevete u izreci rješenja te oni neće biti izbrisani.

Iznajmljivači turističku pristojbu mogu uplatiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka sa DOSPIJEĆEM PLAĆANJA: 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine, a uplatnice za plaćanje turističke pristojbe šaljemo poštom, a iste možete i sami preuzeti iz E-visitora.

NOVOSTI U ZAKONU O TURISTČKOJ ČLANARINI

Sukladno novom Zakonu o turističkoj članarini iznajmljivači, u odnosu na prethodne godine, od 1. siječnja 2020. godine plaćaju godišnji paušalni iznos članarine.

Godišnji paušalni iznos članarine je umnožak najvećeg broja kreveta u smještajnom objektu (broj kreveta određuje se prema podacima iz sustava eVisitor) u prethodnoj godini i iznosa članarine za svaki krevet.

Iznos članarine za svaki krevet ministar nadležan za turizam propisuje Pravilnikom. Pravilnik još nije propisan, iznajmljivači će biti dodatno informirani o visini iznosa.

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka sa DOSPIJEĆEM PLAĆANJA: 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine.

Iznajmljivači i dalje podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave posebni obrazac TZ 2, do 15.siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Obrazac TZ 2  će biti u jednostavnijoj formi te će biti sastavni dio novog Pravilnika. Iznajmljivači će biti dodatno informirani o izgledu i načinu popunjavanja novog obrasca.

S poštovanjem,

Turistička zajednica Općine Šolta