Odluka o visini paušalnog poreza za iznajmljivanje

Na svojoj 18. sjednici održanoj 29.01.2019. Vijeće Općine Šolta donijelo je Odluku o visini paušalnog poreza  po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu. 

Podsjetimo, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 106/18) spomenuta  odluka dana je na donošenje predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave. JLS su obvezne  donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koje ne mogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1500,00 kuna.

Većinskim glasovanjem Općinsko vijeće je odredilo visnu paušalnog poreza u iznosu od 255,00 kn po krevetu za iznajmljivače u svim naseljima na otoku Šolti. Odluka će biti objavljena u Službenog glasniku Općine Šolta na internetskim stranicama općine.