OUR RESPONSIBILITY KAMPANJA

Otoke u obuhvatu FLAG-a Škoji odlikuje visokovrijedna biološka raznolikost i bogata prirodna baština.

Vodeći se svojom strategijom, FLAG Škoji pokrenuo je kampanju za dizanje svijesti o zaštiti okoliša, pogotovo našeg mora i morskog pojasa, naziva OUR RESPONSIBILITY. 
Dizajnirane su prenosive pepeljare za plažu i podijeljene i turističkim uredima na otocima FLAG obuhvata kako bi se mogle podijeliti građanima i posjetiteljima, a sve u cilju smanjivanju bacanja opušaka po našim plažama i stijenama koji na kraju završe u moru.  
Opušci su prepoznati kao najbrojniji zastupljeni otpad, često podcijenjen, koji u sebi sadrži plastiku, kemikalije i teške metale.  Kao suradnici odazvali smo se kampanji FLAG-a Škoji te ćemo kao distributeri pomoći da one dođu do svojih korisnika. 
Eko bin pepeljare možete preuzeti u uredu TZ u Grohotama, turističko-informativnim centrima Nečujam i Rogač te u Beach baru Punta u Maslinici. 
Ovo je samo dio aktivnosti ovogodišnje kampanje.  FLAG Škoji u suradnji s Jedinicama lokalne samouprave postavit će znakove upozorenja za bacanje otpada u more, a isto tako planira se i akcija čišćenja plaža s lokalnim parterima i svim zainteresiranim pojedincima.