Događanja

Rujan

Predavanje ·Interesantni i rijetki fosilni nalazi otoka Šolte·

SRIJEDA, 28.9.2022. u 11:30 h
Galerija Bratske kuće u Grohotama
 
Predavač: dr.sc. Jadranka Mauch Lenardić
Organizator: GKMM Grohote
Listopad

15. ŠOLTANSKA REGATA

Subota, 8.10.2022. godine

20:00 h Koncert GIULIANO