Turistička pristojba 2020

Visina turističke pristojbe u 2020. godini te uvjeti koji se moraju zadovoljiti da bi obveznik bio osobođen plaćanja TP

Stupanjem na snagu novog Zakona o turističkoj pristojbi, odnosno od 1. siječnja 2020. godine izmijenjen je način obračunavanja paušalnog iznosa turističke pristojbe za iznajmljivače. Sukladno čl. 12. godišnji paušalni iznos turističke pristojbe plaća se za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu koji je bio registriran u tekućoj godini.

Obračun se temelji na maksimalnom broju kreveta/smještajnih jedinica  u godini. To znači da se zbrajaju svi kreveti/smještajne jedinice objekata u domaćinstvu u općini ili gradu obveznika, a dobiveni ukupan kapacitet se množi s iznosom paušala te općine/grada. 
Ako obveznik tokom godine poveća broj kreveta/smještajnih jedinica u općini/gradu napravit će se korektivni obračun paušala odnosno uvećat će se iznos godišnjeg paušala.
Ako obveznik tokom godine smanji broj kreveta/smještajnih jedinica ili ishodi rješenje o ukidanju objekta, zaduženja se neće mijenjati.
 
Smanjenje iznosa u 2020. godini: 
Zbog situacije s COVID-19 Ministarstvo turizma je donijelo Pravilnik o smanjenju iznosa paušala za 2020. godinu:
za glavne krevete u iznosu od 50% te 
potpuno oslobođenje plaćanja paušala za pomoćne krevete.
 
Od 25.9.2020. na snazi je Dopuna pravilnika kojim se oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za smanjeni ili ukinuti dio kapaciteta onim obveznicima koji su zadovoljili sva tri dolje navedena uvjeta: 
1) Obveznik je podmirio sva dugovanja iz prethodnih godina do 30.9.2020. (ne uzima se u obzir 1. rata paušala za 2020. godinu, a dugovanja moraju biti podmirena za sve objekte obveznika na području RH),
2) Na objektu je napravljeno smanjenje ili ukidanje kapaciteta do 31.8.2020. i
3) U objektu u kojem je napravljeno smanjenje ili ukidanje kapaciteta nije bilo turista u 2020. godini. 
 
Obračun za svakog pojedinog obveznika vidljiv je u sustavu eVisitor gdje se mogu preuzeti u uplatnice za plaćanje turističke pristojbe.