Turistička pristojba za 2020. godinu

Obavještavamo vas da je na temelju članka 15. stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“, broj 52/19), Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe ("Narodne novine", broj 71/19), članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 11/09, 07/10, 10/10, 02/13, 126/17 i 35/18), Županijska skupština Splitsko - dalmatinske županije na 26. sjednici, održanoj 13. rujna 2019., donijela

Odluku o visini turističke pristojbe na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu
Članak 1.

(1) Ovom Odlukom određuje se visina turističke pristojbe po osobi i noćenju, visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe kojeg plaćaju osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koji plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu. Iznos po krevetu za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu odnosit će se i na pomoćne krevete kako je utvrđeno novim Zakonom o turističkoj pristojbi („Narodne novine“, broj 52/19).

(2) Odluka „iz stavka 1. ovog članka“ vrijedi i nakon 2020. godine, odnosno do donošenja izmjene i/ili dopune ili nove Odluke.