Upute za iznajmljivače

Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu obvezne su ishoditi Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Rješenje izdaje...

Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu obvezne su ishoditi Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Rješenje izdaje nadležni ured: Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Odjel za turizam Vukovarska 1, Split (tel: 021/300-144 fax: 021/300-129 e-mail: turizam@udu-sdz.hr Kontakt brojevi za kategorizaciju objekata: 300-024 ; 300-100; 300-110; 300-118; 300-195).
    Izdano Rješenje, privatni iznajmljivači dužni su osobno dostaviti u Turistički ured ( 021 654 657, info@visitsolta.com)
    Pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu dužne su u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici mjesta, općine, grada ili njihovim podružnicama sve osobe kojima se pruža usluga noćenja u smještajnom objektu, a u roku od 24 sata od odlaska i odjaviti njihov boravak.
    Prijava gostiju vrši se online putem programa za prijavu i odjavu gostiju E-visitor, a koriničke podatke dobijete u uredu turističke zajednice nakon što dostavite rješenje o iznajmljivanju.

DALJNJE OBVEZE OSOBA KOJE PRUŽAJU USLUGU SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU:

STANDARDIZIRANA PLOČA

Nabaviti standardiziranu ploču, s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda i vidno je istaknuti na ulazu u objekt ili neposrednoj blizini, a koju je potrebno naručiti izravno od proizvođača koji ima suglasnost Ministarstva turizma:

    Kordun – marketing d.o.o. (Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: prodaja-lav@kordun.hr)
    Jaguar d.o.o. (Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: jaguar@post.htnet.hr)
    Binar d.o.o. (Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: binar@st.htnet.hr

  Tramax d.o.o (Mažuranićevo šetalište 26, Split; tel: 021 548 808; e-mail: info@tramax.hr )


CJENIK

U svakom objektu u kojem pruža usluge istaknuti vrstu i kategoriju objekta te cijene usluga koje nudi odnosno cjenik, te se pridržavati istaknutih cijena. Cjenik mora biti uokviren, istaknut na vidljivom mjestu, a cijene u KUNAMA (euri mogu i ne moraju biti naznačeni).

STAVKE KOJE CJENIK MORA SADRŽAVATI:

    Osnovni podaci iznajmljivača (naziv smještaja, ime i prezime vlasnika, adresa)
    Naziv usluge (noćenje, noćenje s doručkom…)
    Vrsta naplate (po noćenju, po osobi, po smještaju, tjedno….)
    Termin (unijeti sve termine, sezone…)
    Cijena (obavezno mora biti izražena u kunama, eure dodajte čisto za razumijevanje stranaca)
    Boravišna pristojba (ako je uključena u cijenu navesti i taj podatak, plus obavezno napisati iznose)
    PDV (ako niste u PDV-u navesti da on nije uključen, ako Vam cijena sadrži PDV onda posebno izraziti netto cijenu i iznos PDV-a)

POPIS GOSTIJU

Popis gostiju vodi od 1.1.2016. isključivo putem jedinstvenog sustava eVisitor te nije potrebno kupovati Knjigu gostiju u Narodnim novinama. Nakon što ured turističke zajednice zaprimi rješenje o iznajmljivanju uvesti će podatke o novom objektu na svom području, a novom će obvezniku izdati korisničke podatke za prijavljivanje u sustav (korisničko ime, lozinu i TAN listu). Po korisničke podatke pružatelj usluga smještaja treba doći osobno uz predočenje osobne iskaznice. Knjiga gostiju vodi u sustavu i nije ju potrebno printati, a svaki je obveznik odgovoran za podatke koje u nju upisuje.

KNJIGA EVIDENCIJE O PROMETU KNJIGA EVIDENCIJE O PROMETU (kupiti u Narodne novine) – evidencija o izdanim računima, koja se vodi kronološki prema nadnevku izdanih računa. U evidenciji o prometu se na kraju svakog dana evidentira sve izdane račune.

Napomena: Knjiga evidencije o prometu može se koristiti više kalendarskih godina.

IZDAVANJE RAČUNA

Svaki iznajmljivač je dužan izdati gostu račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu koji obavezno mora sadržavati: – podatke o izdavatelju (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta), datum izdavanja računa , broj računa, ime i prezime/naziv osobe kojoj je usluga pružena, vrstu, količinu i cijenu obavljene usluge. Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje korisniku usluge, a drugoga zadržava izdavatelj kao ispravu za knjiženje evidencije prometa.

PLAĆANJE TURISTIČKE PRISTOJBE

Paušal turističke pristojbe plaća se prema registriranim osnovnim i pomoćnim krevetima odnosno kamp jedinicama i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti niti o broju ostvarenih noćenja. Paušalni iznos turističke pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka sa dospijećima plaćanja: 31. srpnja, 31. kolovoza i 30. rujna tekuće godine. Uplatnice šalje turistički ured poštom na adresu iznajmljivača ili ih domaćini mogu podići u turističkom uredu. Ukoliko ne dobijete svoje uplatinice poštom možete ih isprintati i sami iz sustava eVisitor.

UPLATE IZVRŠITI ISKLJUČIVO U POSLOVNICAMA POŠTE, POSLOVNIH BANAKA, FINE ILI INTERNET BANKARSTVOM. Boravišna pristojba uplaćuje se uplatnicom na račun boravišne pristojbe. IBAN računa, poziv na broj i model naznačeni su na uplatnici.

PLAĆANJE ČLANARINE TZ

Temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19), Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20)  osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

OBAVEZNO IMATI:

    KUĆNI RED
    CJENIK
    KUTIJU PRVE POMOĆI
    PODNOŠENJE PRIGOVORA GOSTA( HRV + ENG)

NIJE OBAVEZNO IMATI:

    ZDRAVSTVENU POTVRDU
    OSIGURANJE GOSTIJU
    PEČAT
    VATROGASNI APARAT I EVAKUACIJSKI PLAN

 

DODATNE INFORMACIJE:

Na temelju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Narodne novine, br. 78/2014), iznajmljivači više nisu dužni pribavljati liječničko uvjerenje za sebe i članove svojih obitelji kao uvjet za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Turistička inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge i/ili pružaju usluge u turizmu, uključujući obavljanje ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje ugostiteljskih i/ili usluga u turizmu suprotno izdanom rješenju nadležnog tijela, osim u slučaju neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti ili neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga i/ili usluga u turizmu. Turistička inspekcija, također, obavlja inspekcijski nadzor provedbe i drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonom.

Napomena: Od 1. siječnja 2014. godine, inspekcijski nadzor nad neregistriranim obavljanjem ugostiteljske djelatnosti/ili pružanjem ugostiteljskih usluga i/ili pružanjem usluga u turizmu, (tj. ako se obavljaju, odnosno pružaju bez rješenja o upisu u propisani registar, odnosno upisnik, bez odobrenja ili bez rješenja o ispunjavanju propisanih uvjeta), te obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, obavlja Ministarstvo financija – Carinska uprava.